Now Playing: Nazli - Kimi Seviyo Programme: Non-Stop Pop
Now playing: Nazli - Kimi Seviyo    /    Programme: Non-Stop Pop